Kompaniýanyň artykmaçlyklary

1. Grafit magdan baýlyklary baý we ýokary hilli.

2. Ösen önümçilik we synag enjamlary: kompaniýa halkara ösen enjamlary we önümçilik liniýasyny hödürledi. Grafit çykarmakdan - himiki arassalamakdan - bir bitewi önümçiligi çuňňur gaýtadan işleýän grafit möhür önümleri. Kompaniýanyň önümiň hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik we synag enjamlary hem bar.

3. qualityhli görnüşli ýokary hilli grafit önümlerini we möhürleýji önümleri öndürmek: kompaniýanyň esasy önümleri ýokary arassalyk flakit grafit, giňeldilip bilinýän grafit, grafit kagyzy we beýleki önümlerdir. Productshli önümler içerki we daşarky senagat standartlaryna laýyklykda öndürilip bilner we müşderiler üçin grafit önümleriniň dürli aýratynlyklaryny öndürip biler.

4. Güýçli tehniki güýç, ýokary hilli işgärler: kompaniýa 2015-nji ýylyň awgust aýynda ISO9001-2000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi. 6 ýyllyk ösüşden soň kompaniýa tejribeli we ökde işgärler toparyny döretdi. Employeeshli işgärleriň bilelikdäki tagallalary bilen kompaniýa barha güýçlenýär.

5. Uly satuw ulgamy we abraýy bar: kompaniýanyň önümleri Hytaýda gowy satylýar, müşderiniň ynamy we goldawy bilen Europeewropa, ABŞ, Aziýa Pacificuwaş ummany we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Şeýle hem, kompaniýa oňat logistika tor goldawyna eýedir, önüm daşamagyň howpsuzlygyny, amatly, ykdysady üpjün edip biler.