Medeniýet

Korporatiw medeniýetimiz

“Qingdao Furuite” grafiti 2014-nji ýylda döredileninden bäri zawodymyzyň meýdany 50,000 inedördül metre çenli giňeldi we 2020-nji ýylda dolanyşygy 8 000 000 ABŞ dollaryna ýetdi. Indi kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly kärhananyň belli bir masştabyna öwrüldik:
1) ideologiki ulgam
Esasy düşünje "hil boýunça ýaşamak, abraý bilen ösüş".
Kärhana missiýasy "baýlygy döretmek, özara peýdaly jemgyýet".
2) Esasy aýratynlyklar
Täzelik etmäge het edip: ilkinji häsiýeti synap görmäge, pikirlenmäge het edip bilmekdir.
Gowy imana ygrarly boluň: ýagşy imana ýapyşmak Qingdao Furuite Grafitiniň esasy aýratynlyklarydyr.
Iň gowusyny ediň: iş standartlary gaty ýokary, "ähli iş butik bolsun".

Our-Corporate-Culture1
Our-Corporate-Culture2