Giňeldilýän grafit gowy grafit bahasy

Gysga düşündiriş:

Bu interlaminar birleşme, dogry temperaturada gyzdyrylanda derrew we çalt bölünýär we köp mukdarda gaz öndürýär, bu bolsa grafitiň öz ugry boýunça giňeldilen grafit diýilýän täze gurçuk ýaly bir madda öwrülmegine sebäp bolýar. Bu gözlenmedik grafit interlaminar birleşmesi giňeldilip bilinýän grafitdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý, QINGDAO, ŞANDONG
Marka ady: FRT
Model belgisi: 9580270
Ölçegi: D50 = 10-25
Görnüşi: Emeli
Programma: Senagat önümçiligi we batareýa, Himiýa senagaty

Şekil: Giňeldilip bilinýän / uzaldylan grafit tozy
Uglerodyň mazmuny: HIGHokary Karbon, 99%
Önümiň ady: giňeldilen grafit
Giňeliş derejesi: 270
Daş görnüşi: Gara güýç
PH bahasy: 3-8

Önümiň parametri

Dürli

Çyglylyk (%)

Uglerodyň düzümi (%)

Kükürdiň düzümi (%)

Giňeliş temperaturasy (℃)

Dinönekeý

≤1

90--99.

≤2.5

190--950

Ajaýyp

≤1

90--98.

≤2.5

180--950

Pes kükürt

≤1

90--99.

≤0.02

200--950

Highokary arassalyk

≤1

≥99.9

≤2.5

200--950

Arza

Giňeldilen grafit öndürijilerine möhürleýji material hökmünde çeýe grafit hökmünde seredip bolar. Adaty möhürleýji materiallar bilen deňeşdirilende, çeýe grafit giň temperatura diapazonynda, howa aralygynda -200 ℃ -450 in ulanylyp bilner, we ýylylyk giňelme koeffisiýenti az, nebithimiýa, tehnika, metallurgiýa, atom energiýasy we beýleki pudaklarda.

Giňeldilen grafit giňden ulanylýar we esasy ösüş ugurlary aşakdakylar:
1, bölejikleriň giňeldilen grafiti: ownuk bölejikleriň giňeldilen grafiti esasan giňeldilip bilinýän grafitiň 300 maksadyna degişlidir, giňeliş mukdary 100ml / g, önüm esasan ýangyn saklaýjy örtük üçin ulanylýar, islegi uly.
2, giňeldilen grafitiň ýokary başlangyç giňeliş temperaturasy: başlangyç giňeliş temperaturasy 290-300 ℃, giňeliş göwrümi ≥230ml / g, bu görnüşli giňeldilen grafit esasan in engineeringenerçilik plastmassalary we rezin ýalyn öçüriji üçin ulanylýar.
3, pes başlangyç temperatura, pes temperatura giňelme grafiti: bu görnüşli giňeliş grafiti 80-150 ℃, 600 ℃ giňeliş göwrümi 250ml / g çenli giňelip başlaýar.

application

Önümçilik prosesi

1.Himiki interkalasiýa üçin başlangyç çig mal ýokary ugleroddan ýasalan grafitdir
2.Elektrohimiýa usuly
3. Ultrases okislenme usuly
4.Gaz fazasynyň diffuziýa usuly
5, eredilen duz usuly

Hil barlagy

Quality-control

Sorag-jogap

1-nji sorag. Esasy önümiňiz näme?
Esasan ýokary arassalyk flak grafit tozy, giňeldilip bilinýän grafit, grafit folga we beýleki grafit önümlerini öndürýäris. Müşderiniň aýratyn islegine görä ýöriteleşdirilen hödürläp bileris.

2-nji sorag: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we eksport we import garaşsyz hukugymyz bar.

3-nji sorag. Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?
Adatça 500g üçin nusgalary hödürläp bileris, eger nusga gymmat bolsa, müşderiler nusganyň esasy bahasyny töleýärler. Nusgalar üçin ýük tölemeýäris.

4-nji sorag. OEM ýa-da ODM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
Elbetde.

5-nji sorag. Gowşuryş wagtyňyz nähili?
Adatça önümçilik wagtymyz 7-10 gün. Şol bir wagtyň özünde, goşa ulanylyş we tehnologiýalar üçin Import we eksport ygtyýarnamasyny ulanmak üçin 7-30 gün gerek, şonuň üçin eltiş wagty tölegden 7-30 gün geçýär.

6-njy sorag. MOQ näme?
MOQ üçin çägi ýok, 1 tonna hem bar.

7-nji sorag. Bukja nähili?
25kg / sumka gaplamak, 1000kg / jumbo sumka we müşderiniň islegi boýunça harytlary gaplaýarys.

8-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?
Adatça, T / T, Paypal, Western Union kabul edýäris.

9-njy sorag: Ulag nähili?
Adatça DHL, FEDEX, UPS, TNT, howa we deňiz gatnawy goldaýan ýaly ekspress ulanýarys. Elmydama siziň üçin ykdysatçy ýoly saýlaýarys.

10-njy sorag. Satuwdan soň hyzmatyňyz barmy?
Hawa. Satuwdan soňky işgärlerimiz elmydama siziň ýanyňyzda durarlar, önümler barada soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberiň, meseläňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

Haryt wideosy

Üstünlikleri

Pressure Güýçli basyşa garşylyk, çeýeligi, plastikligi we öz-özüni ýaglamak;
High highokary, pes temperatura, poslama garşylyk, radiasiýa garşylygy;
③ Güýçli seýsmiki aýratynlyklar;
Electric Güýçli elektrik geçirijiligi;
Garry Garrylyga garşy we ýoýulmaga garşy güýçli häsiýetler;
Various Dürli metallaryň eremegine we aralaşmagyna garşy durup biler;
Tox Zäherli däl, hiç hili kanserogen ýok, daşky gurşawa zyýan ýok;

Gaplamak we eltip bermek

Packaging-&-Delivery1

Gurşun wagty:

Mukdary (Kilogram) 1 - 10000 > 10000
Est. Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Şahadatnama

certificate

  • Öňki:
  • Indiki: