Poroşok örtükleri üçin ýangyn saklaýjy

Gysga düşündiriş:

Marka: FRT
gelip çykan ýeri: şandong
aýratynlyklary: 80mesh
Ulanyş gerimi: ameangyn saklaýjy material çalgy guýma
Spoter: Hawa
Uglerodyň mazmuny: 99
Reňk: çal gara
daşky görnüşi: poroşok
Aýratynlyk hyzmaty: mukdar artykmaçlyk bilen
model: senagat derejesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Grafit tozy ýumşak, gara çal; Asyagly, kagyzy hapalap biler. Gatylygy 1 ~ 2, dikligiň ugrunda hapalaryň köpelmegi bilen gatylygy 3 ~ 5-e çenli ýokarlandyryp bolar. Aýratyn agyrlyk güýji 1,9 ~ 2.3. Kislorod izolýasiýasynyň şertinde onuň ereýän nokady 3000 above-dan ýokary we temperatura çydamly minerallaryň biridir. Otag otagynda grafit poroşokynyň himiki aýratynlyklary birneme durnukly, suwda eräp bilmeýär, kislotany suwuklandyrýar, aşgar we organiki erginleri; Temperatureokary temperaturaly geçiriji öndürijilikli material, refrakter materiallar, geçiriji materiallar, könelmäge çydamly çalgy materiallary hökmünde ulanylyp bilner.

Önümiň ulanylyşy

Ameangyn saklaýjy material çalgy guýma

Sorag-jogap

1-nji sorag. Esasy önümiňiz näme?
Esasan ýokary arassalyk flak grafit tozy, giňeldilip bilinýän grafit, grafit folga we beýleki grafit önümlerini öndürýäris. Müşderiniň aýratyn islegine görä ýöriteleşdirilen hödürläp bileris.

2-nji sorag: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we eksport we import garaşsyz hukugymyz bar.

3-nji sorag. Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi??
Adatça 500g üçin nusgalary hödürläp bileris, eger nusga gymmat bolsa, müşderiler nusganyň esasy bahasyny töleýärler. Nusgalar üçin ýük tölemeýäris.

4-nji sorag. OEM ýa-da ODM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
Elbetde.

5-nji sorag. Gowşuryş wagtyňyz nähili?
Adatça önümçilik wagtymyz 7-10 gün. Şol bir wagtyň özünde, goşa ulanylyş we tehnologiýalar üçin Import we eksport ygtyýarnamasyny ulanmak üçin 7-30 gün gerek, şonuň üçin eltiş wagty tölegden 7-30 gün geçýär.

6-njy sorag. MOQ näme?
MOQ üçin çägi ýok, 1 tonna hem bar.

7-nji sorag. Bukja nähili?
25kg / sumka gaplamak, 1000kg / jumbo sumka we müşderiniň islegi boýunça harytlary gaplaýarys.

8-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?
Adatça, T / T, Paypal, Western Union kabul edýäris.

9-njy sorag: Ulag nähili?
Adatça DHL, FEDEX, UPS, TNT, howa we deňiz gatnawy goldaýan ýaly ekspress ulanýarys. Elmydama siziň üçin ykdysatçy ýoly saýlaýarys.

10-njy sorag. Satuwdan soň hyzmatyňyz barmy?
Hawa. Satuwdan soňky işgärlerimiz elmydama siziň ýanyňyzda durarlar, önümler barada soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberiň, meseläňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

Haryt wideosy

Üstünlikleri

Giňeldilip bilinýän grafit ýokary, pes temperatura, basyşa garşylyk, öz-özüni ýaglamak, poslama garşylyk, çeýeligi, plastisit, ýer titremesine garşylyk we beýleki aýratynlyklary bolan ýangyn saklaýjylary, ýangyn saklaýjy, ýangynyň öňüni alyş pudagynda giňelip bilýän grafit artykmaçlyklary we ýangyn saklaýjylary gowy ýalyn saklaýan materiallar pudagyna täze güýç goşmak üçin möhüm rol oýnaýar.

Gaplamak we eltip bermek

Gurşun wagty:

Mukdary (Kilogram) 1 - 10000 > 10000
Est. Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek
Packaging-&-Delivery1

  • Öňki:
  • Indiki: