Taryh

 • 2014-nji ýylda
  “Qingdao Furuite Graphite Co., Ltd.” döredildi.
 • 2015-nji ýylda
  Kompaniýa 2015-nji ýylyň awgust aýynda ISO9001-2000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi.
 • 2016-njy ýylda
  Kompaniýa, senagat bilen söwdanyň birleşmegini amala aşyrmak üçin maýa goýumlaryny artdyrdy.
 • 2017-nji ýylda
  Kompaniýanyň daşary söwda eksporty 2,2 million dollara ýetdi.
 • 2020-nji ýylda
  Kompaniýa GBT45001 ulgam şahadatnamasyny berdi.
 • 2021-nji ýylda
  Biz öňe barýarys.