Tebigy flake grafitiniň köp mukdary ileri tutulýar

Gysga düşündiriş:

Flake grafit tebigy kristal grafit, görnüşi balyk fosforyna meňzeýär, altyburç kristal ulgamy, gatlakly gurluş, ýokary temperatura garşylygy, elektrik togy, ýylylyk geçirijisi, çalgy, plastmassa we kislota we aşgar garşylyk häsiýetleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: FRT
Model belgisi: 899
Ölçegi: 80mesh
Görnüşi: Tebigy
Programma: refratiw, Lityum ion batareýa anod materialy
Şekil: Flake grafit tozy
Uglerodyň mazmuny: -okary arassalyk
Reňk: GAR

Ady: Tebigy ýalpak grafit
Kesgitlenen uglerod: 90% --- 99,9%
Material: Tebigat
MOISTURE: iň ýokary 0,5%
Gaplamak: Uly sumka
Toruň ululygy: 50-5000MESH
Aýratynlygy: malylylyk geçirijiligi
Mysal: üpjün ediň
Üpjünçilik ukyby: aýda 1000 tonna / tonna

Önümiň parametri

Tebigy ýalpak grafit

ululygy; + 50 mesh 80% min
kesgitlenen uglerod: 90-99,9%
çyglylygy: iň ýokary 0,5%
gaplamak: 25 kg / kiçi sumka 1MT uly sumka ýa-da göni 1000 kg / halta salyň.
amaly: refrakter material, sürtülme materialy, Metallurgiýa tozy we ş.m.

Ölçegi Uglerod çyglylyk kül + VM
50 mesh 80% min 90% min Iň ýokary 0,5% Iň ýokary 10%
50 mesh 80% min 95% min Iň ýokary 0,5% Iň ýokary 5%
50 mesh 80% min 99% min Iň ýokary 0,5% 1% maz

Arza

Tebigy ýalpak grafit tozy, tebigy ýalpak grafit poroşokynyň köp mukdarda çalgy öndürijiligi, ýokary temperatura çydamlylygy, poslama garşylygy we ş.m. tebigy ýaglaýyş materiallarydyr, grafit çalgy gaty grafit çalgynyň gulp ýadrosyna gaýtadan işlenip bilner. Tebigy ýalpak grafit tozy ýaly kerpiçde, magneziýa uglerod kerpiçlerinde, grafit çüýrän çydamly önümlerde gaýtadan işlenip bilner, mysal üçin tebigy ýalpak grafitiň ulanylmagy tebigy flakit grafit pudrasyna ýa-da grafit önümlerini öndürmek üçin beýleki çig mallara gaýtadan işlenip bilner. giňeldilip bilinýän grafit, giňeldilen grafit, grafit kagyzy we ş.m.

Önümçilik prosesi

Ilki bilen tebigy flak grafitini kwars turbasyna salyň, gyzdyryň, azota geçiriň, ýylylygy tygşytlaň; Iki, gidroklor kislotasyny, kükürt kislotasyny, suwuk etanol we distillendirilen suwy otag temperaturasynda, garyşdyrmak, garyşdyrmak; 3. 2-nji ädimde taýýarlanan erginde natriý izopropionaty, alýumin izopropionaty we kaliý izopropionaty garmaly, otag temperaturasynda garmaly we garmaly; Dördünjiden, üçünji ädimde alnan ergin garyndyny emele getirmek üçin birinji ädimde gaýtadan işlenen tebigy ýalpak grafit bilen doly garylýar. Garyndy ýokary basyşly reaksiýa çäýnegine salynýar we etanol şol bir wagtyň özünde goşulýar we möhürlenýär. Reaksiýadan soň etanol bugy çykýar we ýokary basyşly reaksiýa çäýnegi ýeňilleşdirilýär we guradylýar we flak grafiti alynýar. Usulyň hapalanmagy we az energiýa sarp edilişi ýok. Oýlap tapyş, grafit arassalamak üçin ulanylýar.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Esasy önümiňiz näme?
Esasan ýokary arassalyk flak grafit tozy, giňeldilip bilinýän grafit, grafit folga we beýleki grafit önümlerini öndürýäris. Müşderiniň aýratyn islegine görä ýöriteleşdirilen hödürläp bileris.

2-nji sorag: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we eksport we import garaşsyz hukugymyz bar.

3-nji sorag. Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?
Adatça 500g üçin nusgalary hödürläp bileris, eger nusga gymmat bolsa, müşderiler nusganyň esasy bahasyny töleýärler. Nusgalar üçin ýük tölemeýäris.

4-nji sorag. OEM ýa-da ODM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
Elbetde.

5-nji sorag. Gowşuryş wagtyňyz nähili?
Adatça önümçilik wagtymyz 7-10 gün. Şol bir wagtyň özünde, goşa ulanylyş we tehnologiýalar üçin Import we eksport ygtyýarnamasyny ulanmak üçin 7-30 gün gerek, şonuň üçin eltiş wagty tölegden 7-30 gün geçýär.

6-njy sorag. MOQ näme?
MOQ üçin çägi ýok, 1 tonna hem bar.

7-nji sorag. Bukja nähili?
25kg / sumka gaplamak, 1000kg / jumbo sumka we müşderiniň islegi boýunça harytlary gaplaýarys.

8-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?
Adatça, T / T, Paypal, Western Union kabul edýäris.

9-njy sorag: Ulag nähili?
Adatça DHL, FEDEX, UPS, TNT, howa we deňiz gatnawy goldaýan ýaly ekspress ulanýarys. Elmydama siziň üçin ykdysatçy ýoly saýlaýarys.

10-njy sorag. Satuwdan soň hyzmatyňyz barmy?
Hawa. Satuwdan soňky işgärlerimiz elmydama siziň ýanyňyzda durarlar, önümler barada soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberiň, meseläňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

Haryt wideosy

Üstünlikleri

1, gowy ýylylyk geçirijiligi we elektrik geçirijiligi bilen
2, ýokary ýokary temperatura garşylygy bilen
3, ýag çalmak
4, ajaýyp termiki zarba garşylygy
5, himiki durnuklylyk

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary sumkasy
Gingdao porty
Surat mysaly:

Packaging-&-Delivery1

Gurşun wagty:

Mukdary (Kilogram) 1 - 10000 > 10000
Est. Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Şahadatnama

certificate

  • Öňki:
  • Indiki: