Expo News

  • Where is the natural flake graphite distributed?

    Tebigy flake grafiti nirede paýlanýar?

    Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Geologiýa gözleg gullugynyň (2014) hasabatyna görä, dünýädäki tebigy ýalpak grafitiň subut edilen ätiýaçlyklary 130 million tonna, şolaryň arasynda Braziliýanyň ätiýaçlyklary 58 million tonna, Hytaýyň bolsa 55 million tonna, dünýäde birinji orunda durýar. Bu gün biz aýdarys ...
    Koprak oka