Tehniki goldaw

Gaplamak
Giňeldilýän grafit gözden geçirilenden soň gaplanyp bilner we gaplama berk we arassa bolmaly. Gaplaýyş materiallary: şol bir gatlak plastmassa torbalar, Daşky plastmassa dokalan halta. Her haltanyň sap agramy 25 ± 0,1 kg, 1000 kg halta.

Bellik
Söwda nyşany, öndüriji, derejesi, derejesi, partiýa belgisi we öndürilen senesi sumkada çap edilmelidir.

Ulag
Torbalar daşalýan mahaly ýagyşdan, täsirden we döwülmekden goralmalydyr.

Saklamak
Specialörite ammar zerur. Dürli derejeli önümler aýratyn ýerleşdirilmeli, ammar gowy şemalladylmaly, suw geçirmeýän çümdürilmeli.